Forskning i ioniseret, struktureret vand til rengøringsformål

Forskningen inden for anvendelsen af ioniseret, struktureret vand til rengøringsformål har udviklet sig betydeligt over de seneste år. Denne forskning fokuserer på at forstå de kemiske og fysiske egenskaber ved vand med ekstreme pH-værdier og hvordan disse egenskaber kan udnyttes til effektiv og miljøvenlig rengøring. Her følger en gennemgang af nøgleområder inden for denne forskning. Anvendelsen kendes allerede fra miljøer hvor man ønsker bakterier eller støv. Det er f.eks. renrum, slagterier, hospitaler, vinduespudsere og industrielle vaskemaskiner.

Antibakterielle egenskaber ved lav pH

 • Mekanismen bag bakteriedræbende effekt: Forskere undersøger, hvordan surt ioniseret vand (pH omkring 2,0) påvirker mikroorganismer. De studerer, hvordan den lave pH-værdi påvirker bakteriernes cellevægge og forstyrrer deres metaboliske processer, hvilket fører til deres død.
 • Anvendelse i sundhedssektoren og fødevareindustrien: Forskning fokuserer på at integrere brugen af surt ioniseret vand i desinficeringsprocesser, især hvor traditionelle metoder kan være skadelige eller mindre effektive. Der er hospitaler og slagterier og endda til desinficering af anvendte skalpeller efter operation.

Effektivitet af høj pH ved fjernelse af fedt og olie

 • Studier af opløsningsevner: Forskere analyserer, hvordan basisk ioniseret vand (pH omkring 13,0) effektivt nedbryder og fjerner fedtstoffer og olier. Dette inkluderer at forstå, hvordan vandets alkalinitet bryder bindingerne i fedtmolekyler.
 • Anvendelse i industriel rengøring: Der er særlig interesse for brugen af basisk ioniseret vand i industrier, hvor fedt og olie er almindelige forurenende stoffer, herunder i restaurationsbranchen og bilindustrien.

Miljøpåvirkning og bæredygtighed

 • Reduktion af kemiske rengøringsmidler: Forskningen evaluerer, hvordan brugen af ioniseret vand kan reducere behovet for kemiske rengøringsmidler, hvilket mindsker miljøpåvirkningen og forbedrer arbejdsmiljøet.
 • Livscyklusanalyser: Forskere laver livscyklusanalyser for at vurdere den samlede miljøpåvirkning af ioniseret vand sammenlignet med traditionelle rengøringsmetoder.

Teknologisk udvikling

 • Forbedring af ioniseringsudstyr: Der er en løbende udvikling og forbedring af udstyret, der bruges til at ionisere vandet. Dette omfatter at gøre teknologien mere energieffektiv og tilgængelig for både kommercielle og private brugere.

Forskningen på dette område er afgørende for at fremme forståelsen og anvendelsen af ioniseret vand til rengøringsformål. Den bidrager til udviklingen af mere bæredygtige og effektive rengøringsmetoder, der kan have en betydelig positiv indvirkning på både miljøet og folkesundheden.

Restruktureret vand og dets fordele til rengøring

Restruktureret vand refererer til vand, hvis molekylære struktur er ændret eller ‘restruktureret’. Dette sker gennem fysiske eller kemiske processer, som ændrer vandets molekylære klyngestørrelse. Der er to primære typer af restruktureret vand baseret på molekylstørrelse: vand med større molekyleklynger på 20-22 molekyler og vand med mindre molekylklynger på 4-5 molekyler. Disse forskellige strukturer påvirker vandets egenskaber og anvendelser, især inden for rengøring.

Vand med større molekyleklynger (20-22 molekyler)

 • Standard Vandstruktur: Dette er den mere almindelige form for vand, hvor molekylerne klumper sig sammen i større klynger.
 • Anvendelse: Selvom dette vand kan anvendes til rengøring, er dets effektivitet begrænset af de større molekylklyngers evne til at trænge ind i mindre rum og overflader.

Vand med mindre molekylklynger (4-5 molekyler)

 • Forbedret Penetrationsevne: Vand med mindre molekylklynger kan lettere trænge ind i mindre, mere indviklede rum og overflader. Dette gør det mere effektivt til at løsne og fjerne snavs og bakterier.
 • Forbedret Opløsningsevne: Mindre molekylklynger forbedrer vandets evne til at opløse stoffer, hvilket gør det mere effektivt til at fjerne forskellige typer af snavs og pletter.
 • Større Overfladeaktivitet: Med en mindre molekylær struktur øges vandets overfladeaktivitet, hvilket forbedrer dets rengøringsevner og effektivitet.

Hvorfor er vand med mindre molekyler bedre til rengøring?

 1. Dybdegående Rengøring: Vand med mindre molekyler kan nemmere trænge ind i mikroskopiske porer og uregelmæssigheder på overflader, hvilket sikrer en mere dybdegående og effektiv rengøring.
 2. Effektivitet mod Fedt og Olie: Den forbedrede opløsningsevne gør det særligt effektivt til at nedbryde og fjerne fedt og olie.
 3. Mindre Vandforbrug: Den øgede effektivitet betyder, at der generelt kan anvendes mindre vand til at opnå samme eller bedre rengøringsresultater.
 4. Miljøvenligt: Mindre behov for kemiske rengøringsmidler og mindre vandforbrug gør denne form for vand til et mere miljøvenligt valg.

Restruktureret vand med mindre molekylklynger tilbyder en række fordele for rengøringsprocesser, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj i både hjemmet og industrien. Dets evne til at trænge dybere ind og opløse snavs mere effektivt, samtidig med at det er mere miljøvenligt, gør det til en attraktiv løsning for moderne rengøringsbehov.

Effektivitet af restruktureret vand i bekæmpelsen af bakterier

Restruktureret vand, især vand med mindre molekylklynger på 4-5 molekyler, har vist sig at være særligt effektivt i bekæmpelsen af bakterier. Dette skyldes en kombination af faktorer relateret til vandets fysiske og kemiske egenskaber. Her udforsker vi, hvorfor restruktureret vand er mere effektivt til at dræbe bakterier.

Forbedret Penetration

 • Dybdegående Penetration: Vand med mindre molekyler trænger dybere ind i mikroskopiske rum og sprækker, hvor bakterier ofte trives. Dette sikrer, at bakterierne eksponeres mere direkte og effektivt for vandets indvirkning.

Øget Opløsningsevne

 • Opløser Biofilm: Bakterier danner ofte en beskyttende biofilm på overflader. Restruktureret vand med mindre molekyler har en forbedret evne til at opløse denne biofilm, hvilket gør bakterierne mere sårbare over for fysisk fjernelse eller yderligere desinfektionsmidler.

Kemisk Interaktion

 • Ændring af pH-værdi: Afhængigt af processen kan restruktureret vand have ændrede pH-værdier, hvilket kan gøre miljøet ugunstigt for bakterievækst. Surere eller mere basisk vand kan direkte påvirke bakteriernes overlevelse.

Miljøvenlige Desinfektionsmuligheder

 • Reduceret Brug af Kemikalier: Da restruktureret vand er mere effektivt i at nå og opløse bakteriel forurening, kan det reducere behovet for aggressive kemiske desinfektionsmidler, hvilket er bedre for miljøet og brugerens sundhed.

Forbedret Overfladeaktivitet

 • Effektiv Rengøring: Den øgede overfladeaktivitet af vand med mindre molekyler forbedrer dets evne til at fjerne bakterier fra overflader. Dette er særligt effektivt i områder med høj berøring eller hvor der er brug for hygiejnisk rengøring.

Disse egenskaber gør restruktureret vand til et kraftfuldt værktøj i bekæmpelsen af bakterier, især i miljøer, hvor traditionel rengøring og desinfektion måske ikke er tilstrækkelig eller mulig. Det er en banebrydende løsning, der kan forbedre hygiejnen og sikkerheden i både private og offentlige rum.

Kilde: Lenita Sørensen
Fotokredit: stock.adobe.com
Ⓒ 2024 Copyright by rengøringshjælper.dk – kan deles frit ved link til denne artikel.